GÓI ALL-IN

Gói ALL- IN  dành cho các khách hàng muốn trải nghiệm một sự kiện được thiết kế đặc biệt, cá nhân hóa với những ý tưởng sáng tạo độc lạ, không nhân bản cùng sự tổ chức , quản lý và  phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ AMYLUUTPJ.

DỊCH VỤ BAO GỒM:

Khảo sát yêu cầu khách hàng.

30 phút tư vấn qua điện thoại. Khách hàng có thể đặt lịch hẹn tư vấn qua điện thoại, tin nhắn hoặc email.

60 phút tư vấn trực tiếp. Khách hàng có thể đặt lịch hẹn gặp trực tiếp qua điện thoại, tin nhắn hoặc email.

Lập bản phác thảo sự kiện và gửi thuyết trình qua email/zalo bao gồm: Ý tưởng sự kiện, danh mục công việc chuẩn bị, ngân sách sự kiện, địa điểm tổ chức (tối đa 03 địa điểm phù hợp), danh sách các nhà cung cấp.

Tổ chức và quản lý sự kiện.

Báo giá liên hệ: 0904 190 868

Liên hệ